Unui înrăit ce spumegă

Ce mai tunet, ce mai jale
E la gura dumitale.
Asta-i consecinţa urii:
Gura ţi-e contra naturii.
               de Lucian Preda

Google+